Strona Główna :

Charakterystyka Wydziału Odlewni KGHM ZANAM S.A.

 

Wydział Odlewni KGHM ZANAM produkuje odlewy staliwne i żeliwne. Profil produkcyjny obejmuje około 2 000 pozycji asortymentowych w skali roku. Tak duży wolumen oferowanych produktów pozwala spełnić oczekiwania, wymagania i potrzeby praktycznie każdego, nawet niewielkiego indywidualnego odbiorcy. Temu celowi służy również szeroki wachlarz tworzyw stosowanych do wykonywania odlewów.

Od początku swojego istnienia Wydział Odlewni jest w głównej mierze wykonawcą odlewów staliwnych. W ciągu kilku ostatnich lat struktura produkcji ukształtowała się w ten sposób, że ok. 85% stanowią odlewy staliwne natomiast pozostała cześć odlewy żeliwne, w tym głównie odlewy z żeliwa sferoidalnego.

Formy odlewnicze wykonuje się dwoma metodami, około 60% jest wykonywanych ręcznie, pozostałe zaś 40% pochodzi z formowania maszynowego.

Odlewy staliwne

W szerokiej ofercie produkcyjnej znajduje się około 30 gatunków staliw stosowanych do wytwarzania odlewów. Są to staliwa węglowe konstrukcyjne, stopowe konstrukcyjne, oraz staliwa do ulepszania cieplnego i przesycania o podwyższonej wytrzymałości i zwiększonej odporności na ścieranie, produkowane według norm krajowych i europejskich. Szeroki jest również zakres ciężarowy produkowanych odlewów.

W zależności od wielkości serii i rodzaju formowania przedstawia się on następująco:

 • produkcja małoseryjna przy formowaniu maszynowym od 5 do 100 kg
 • produkcja jednostkowa przy formowaniu ręcznym od 30 do 3 500 kg

Wszystkie odlewy staliwne podlegają procesom obróbki cieplnej przeprowadzonych w nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych piecach (normalizacja, odprężanie, przesycanie, ulepszanie cieplne i inne). Coraz wyższe wymagania stawiane przez odbiorców, poszukiwania tworzyw o coraz wyższych parametrach (trwałość, odporność na ścieranie) spowodowały, że Odlewnia w ciągu kilku lat wyspecjalizowała się w produkcji takich właśnie odlewów. Produkowane ze staliw średnio i wysokostopowych, poddane specjalistycznym procesom obróbki cieplnej stanowią one w chwili obecnej ok. 75% wielkości produkcji wszystkich odlewów staliwnych.

Odlewy żeliwne

W ofercie produkcyjnej Wydziału Odlewni znajdują się odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego, uwzględnionego zarówno w normach krajowych jak i europejskich. Technologia wytwarzania tych żeliw w elektrycznych piecach łukowych pozwala na otrzymywanie metalu o najwyższej jakości, żądanym składzie chemicznym, właściwościach i strukturze, w stopniu zadowalającym najbardziej wymagającego odbiorcę.

Szeroki jest również zakres ciężarowy produkowanych odlewów żeliwnych. W zależności od wielkości serii i rodzaju formowania przedstawia się on następująco:

 • produkcja małoseryjna przy formowaniu maszynowym od 5 do 100 kg dla żeliwa szarego i sferoidalnego
 • produkcja jednostkowa przy formowaniu ręcznym od 20 do 4 000 kg dla żeliwa szarego i od 20 do 1 500 dla żeliwa sferoidalnego.

Odlewy żeliwne mogą podlegać procesom obróbki cieplnej w zależności od wymagań i potrzeb odbiorcy.

Grupy produktów

Wśród grup produktowych, które dominują w całościowej ofercie produkcyjnej Wydziału Odlewni znajdują się przede wszystkim te, w których nastąpił największy postęp w zakresie technologii i doboru wysokojakościowych tworzyw odlewniczych.

Odlewy produkowane przez Wydział Odlewni można ująć w następujące główne grupy produktów:

 • odlewy do kruszarek: szczęki, listwy udarowe, stożki kruszące, młotki, wykładziny i inne
 • odlewy do młynów: wykładziny pancerne, bijaki, wykładziny obwodowe, stożki zasypowe, nadawy, ochrony czopów, tuleje wlotowe i wylotowe i inne
 • odlewy zębów do koparek, ładowarek, zrywaków
 • odlewy akcesoriów podsadzkowych dla górnictwa
 • odlewy zacisków hamulcowych do ciężkich maszyn roboczych
 • odlewy płyt anodowych i kokili dla hut miedzi
 • odlewy do wozów odstawczych i przenośników.

Ponadto realizowane są indywidualne, specyficzne zamówienia odbiorcy zgodne z dostarczona dokumentacją. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania modeli odlewniczych. Wszystkie odlewy oferowane są w stanie surowym lub po obróbce mechanicznej.