Strona Główna :

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KGHM ZANAM odbyło się 2 czerwca 2017 r. Zatwierdzone zostało sprawozdanie z działalności zarządu i sprawozdanie finansowe spółki za rok 2016. ZWZA udzieliło zarządowi spółki absolutorium.

Powołany został zarząd na nową kadencję. W jego skład wchodzą:

Bohdan Pecuszok - Prezes Zarządu,

Janusz Cendrowski - Wiceprezes Zarządu.